Серпневська селищна рада
Тарутинський район, Одеська область

Договір про надання населенню приватного сектору послуг з централізованого питного водопостачання

 

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПОСЛУГ  З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

№ ДОГОВОРУ (№ ОСОБОВОГО РАХУНКУ)_______________

смт Серпневе                       «____»____________20___р.

     

Комунальне підприємство «Лейпциг» Серпневської селищної ради , від імені якого на підставі _____________ діє ________________________________ (далі-Виконавець ), з однієї сторони , і громадянин(ка)_____________________________________________________________________

                                                                                                  (П.І.Б)            

___________________________________________________________________________________

                                                                (серія , № паспорту ,що мешкає за адресою)

(далі –Споживач), з іншої сторони , керуючись Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. №2918-III , Законом України «Про житлово-комунальні Послуги» № 1875-IV від 24.06.2004 р.., Правилами надання послуг з централізованого опалення , постачання холодної та гарячої води і водовідведення , затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 (далі – Правила № 630) , Правилами технічної експлуатації  систем водопостачання та каналізації населених пунктів України , затверджених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від  5 липня 1995 року № 30 із змінами та доповненнями , уклали цей договір про надання послуг з централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі – Договір ) про таке:

1. Предмет договору

  1. Виконавець  зобов’язується надавати Споживачеві вчасно та відповідної якості Послуги централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі – Послуги ), а Споживач  зобов’язується своєчасно оплачувати надані Послуги за  встановленими тарифами у строки і на умовах Договору.                                                                 

  Завантажити повну версію договору